HGH5188

HGH5188焊接性能:
合金焊接性能良好,可用各种形式焊接工艺连接,以氩弧焊连接效果最好,接头强度和塑性下降较少。
HGH5188化学成分(%)

C

Cr

Ni

Co

W

Fe

B

La

0.05~0.15

20.0~24.0

20.0~24.0

13.0~16.0

≤3.0

≤0.015

0.03~0.12

Mn

Si

P

S

Ag

Bi

Pb

Cu

不大于


≤1.25

0.20~0.50

0.020

0.015

0.0010

0.0001

0.0010

0.07

HGH5188氩弧焊接头与基体材料的持久性能对比

材料

θ/℃

σ/MPa

t/h

δ/%

材料

θ/℃

σ/MPa

t/h

δ/%

氩弧焊接头基体材料

815

165

94

61

28

36

氩弧焊接头基体材料

1090

22

29

21

7

21

产品中心