HGH3030

HGH3030焊接性能:合金焊接性能优良,可进行氩弧焊、点焊、缝焊和钎焊。氩弧焊时熔池流动性和成形性能均良好,裂纹倾向性小;接触焊时有较宽的规范参数范围。该合金可与1Cr18Ni9Ti、GH1140、GH3039、GH3044、GH3128等合金组合进行焊接。

HGH3030化学成分(%)

C

Cr

Ni

Ti

Al

Fe

Mn

Si

P

S

不大于

≤0.12

19.0~22.0

0.15-0.35

0.15

1.5

0.7

0.8

0.03

0.02

HGH3030手工氩弧焊(对接)规范

厚度/mm

焊前状态

焊丝

电流/A

电压/V

气体流/(L/min)

钨极直径/mm

牌号

直径/mm

1.0

固溶

HGH3030

1.0-1.6

40-70

10-15

4-6

1.6

1.5

1.6-2.0

60-90

10-15

5-7

2.0

1.8

1.6-2.0

70-110

10-15

6-8

2.0

HGH3030不加焊丝的自动钨极氩弧焊(对接)规范

厚度/mm

焊前状态

电流/A

电压/V

焊速/(m/min)

气体流量/(L/min)

背面气体流量/(L/min)

钨极直径/mm

焊嘴直径/mm

0.8

固溶,机械抛光

100-120

10-12

0.7

10-12

2-3

3.0

18-20

1.5

120-160

10-12

0.37-0.4

12-14

3-4

3.0

18-20

1.8

150-180

10-12

0.4

12-14

3-4

3.0

18-20

HGH3030固溶状态缝焊规范

厚度/mm

滚盘宽度/mm

规范参数

电流/A

焊接时间/s

休止时间/s

焊接速度/(m/min)

电极压力/N

1.0+1.0

5.0

5.0

6500

0.16

0.10

0.6

5395

1.3+1.4

4.0-5.0

4.0-5.0

6600

0.12

0.10

0.4

6375

1.4+1.5

4.0-5.0

7.0

6800

0.12

0.10

0.4

6965

1.4+1.7

4.0-5.0

7.0

7500

0.16

0.14

0.4

6965

1.5+1.7

4.5-5.5

4.5-5.5

7800

0.16

0.12

0.4

6965

1.5+1.5

5.5

5.0

7700

0.18

0.14

0.5

6670

1.7+1.7

4.5

4.5

8000

0.16

0.14

0.4

6695

HGH3030各种焊接接头的力学性能

焊接方法

接头方式

厚度/mm

焊前状态

焊后状态

焊丝牌号

接头强度

强度系数/%

焊点强度/kN

θ/℃

σb/MPa

手工氩弧焊

对接

1.01.5

固溶

未处理

HGH3030

20

688~760

100

-

800

199

100

-

900

88

-

-

自动氩弧焊

对接

1.5

固溶

未处理

不加焊丝

20

654

95

-

700

397

98.7

-

缝焊

搭接

1.01.7

固溶

未处理

-

20

702~818

100

-

800

118

-

-

900

88

-

-

点焊

搭接

1.5

固溶

未处理

-

20

-

-

11.7

800

-

-

2.94

900

-

-

1.96


产品中心