HGH3044

HGH3044焊接性能:合金具有良好的焊接性能,可以用氩弧焊、点焊、缝焊及钎焊等方法焊接。氩弧焊时熔池流动性较差,但裂纹倾向性较小。接触焊时核心内较易形成结合线伸入及缩孔,一般宜采用较大的电极和较低的焊接速度。合金可与1Cr18Ni9Ti,GH3030,GH3039和GH1140等合金组合进行焊接。

HGH3044化学成分(%)

C

Cr

Ni

W

Mo

Al

Ti

≤0.10

23.5-26.5

13.0-16.0

≤1.50

≤0.50

0.30-0.70

Fe

Mn

Si

P

S

不大于

4.0

0.50

0.80

0.013

0.013

HGH3044手工氩弧焊规范

厚度/mm

焊前状态

焊丝

接头形式

电流/A

电压/V

氩气流量/(L/min)

钨极直径/mm

极性

牌号

直径/mm

1.2

固溶1200℃空冷,抛光

HGH3044

1.2-2.0

对接

65-75

11~15

5-8

1.6-2.0

正极

1.5

1.5-2.0

75-85

5-8

2.0

1.5-2.0

80-100

6-10

HGH3044缝焊规范

厚度/mm

滚盘宽/mm

电流/A

焊接时间/s

休止时间/s

电极压力/N

焊接速度/(m/min)

1.2+1.5

6.0

5600-6000

0.18-0.24

0.16-0.22

6865-7355

0.35-0.45

1.5+1.5

5.0+1

5800-7200

0.22-0.26

0.18-0.24

7060-7845

0.30-0.40

HGH3044焊接接头的力学性能见表5-3。

焊接方法

厚度/mm

焊前状态

焊后状态

焊丝牌号

θ/℃

接头σb/MPa

强度系数/%

接头持久性能

σ/MPa

t/h

手工氩弧焊

1.5

1200℃空冷

未处理

HGH3044

20

763

98

-

-

900

209

97

51

72-86

1140℃,空冷

1200℃,空冷

900

230

99

51

72-94

自动氩弧焊

1.5

固溶

未处理

不加焊丝

20

765

85

-

-

600

602

85

-

-

700

543

84

-

-

800

468

89

-

-

900

263

95

51

28-58

缝焊

1.2+1.5

固溶

未处理

-

20

878

100

-

-

1.5+1.5

20

820

100

-

-

1.5+1.5

900

225

98

51

115


产品中心